Výměna olejového filtru

Výměna olejového filtru

15.07 2021

Motorový olej tvoří neodmyslitelnou náplň každého vozidla, respektive motoru. Plní zde funkci maziva, které snižuje tření všech pohyblivých částí. Výměna motorového oleje patří k základním servisním úkonům. Aby vozidlo sloužilo co možná nejdéle, je potřeba mu dopřát kvalitní a pravidelnou předepsanou náplň.

Olej by se měl měnit alespoň jednou ročně nebo po ujetí 20 000 km. Součástí každé výměny motorového oleje by měla být i výměna olejového filtru. Každý filtr má za úkol zabraňovat vstupu nečistot do nežádoucích míst. Jinak tomu není ani u olejového filtru, přes který cirkuluje olejová náplň s nečistotami z provozu a zachytává je. Do motoru se vrací zpět čistý a přefiltrovaný olej. Životnost filtru rovněž není neomezená, proto ho vyměňte za nový vždy, když dáváte nový olej.

Podrobný postup výměny oleje si necháme na jindy, nicméně proces není složitý. Stačí motor ohřát na provozní teplotu (ideálně jízdou), najet na rampu, povolit zátku nalévacího otvoru, sundat kryt olejové vany, povolit výpustní šroub a nechat vytéct starý olej do předem připravené nádoby.

Výměna olejového filtru

Jakmile máte olej vypuštěný, nechte ho ještě chvíli kapat a zatím se pusťte do demontáže starého olejového filtru. V praxi se setkáte se dvěma typy, buď s kompletním filtrem v obalu, nebo s filtrem v pouzdře (vložka).

K povolení filtru si připravte kleště nebo speciální klíč (ne vždy jde pouhou rukou), hadr a nádobu na olej.

Půjčovna dodávek Brno

Kompletní filtr

První typem je kompletní filtr v obalu. Je v kovovém pouzdře a mění se celý. Takový filtr koupíte v řádu sto až tři sta korun. Filtr kleštěmi povolíte, poté můžete pokračovat rukou. Jakmile dojdete ke konci závitu, je dobré být rychlý a připravený s hadrem a nádobou. Z prostoru pod filtrem i ze samotného filtru vyteče menší množství starého oleje. Následně vše nechte vykapat. Zkontrolujte dosedací plochy, namontujte vypouštěcí šroub. Před nasazení se přesvědčte, jestli je vše dokonale čisté a bez zbytků starého těsnění. Na těsnění nového filtru naneste malé množství motorového oleje. Poté jej namontujte zpět a utáhněte dle předepsaného momentu výrobce (stačí dotáhnout rukou, ale opravdu silně). Pro klid duše filtr dotáhněte klíčem, ale s citem. V tomto případě platí pravidlo míň rovná se víc.

Pokud vám konstrukce motoru dovolí nalít do filtru nový olej a zaplavit ho, určitě tak učiňte. Někdy se ovšem stane, že filtr je na špatně přístupném místě. Než byste ho znovu namontovali, pravděpodobně by většina oleje vytekla a vy skončili akorát se špinavýma rukama. I když filtr nezalejete, nic hrozného se nestane. Motor po nastartování poběží na volnoběh a během několika málo vteřin se filtr naplní i tak.

Vložka filtru

Druhým typem je filtr s pouzdrem, který se nemění celý, ale pouze jeho vnitřní část, vložka. Postup je v podstatě stejný jako v prvním případě, jen s tím rozdílem, že povolujete nádobu, ze které vyjmete vložku a nahradíte ji novým stejným typem v identickém směru.