Umíte správně používat světla? Aneb když denní svícení nestačí

Umíte správně používat světla? Aneb když denní svícení nestačí

15.02 2021

Je hned několik zásad týkajících se používání světel ve vozidle. Bohužel, spousta řidičů tato pravidla nedodržuje. V horších případech je ani nezná. Pokud nechcete patřit k těm, kteří nevědí, dejte na naše tipy.

Jeden ze základních předpokladů bezpečné jízdy je jistě fráze „vidět a být viděn“. Nejen, že neosvětlené vozidlo ohrožuje zejména řidiče jako takového, ale také vozidla kolem sebe. To samé platí u vozidla, které je osvětlené až příliš. I proto je nutné, aby bylo každé vozidlo osvětleno v souladu se zákony silničního provozu – s ohledem na aktuální situaci.

Denní světla

V naší republice je povinnost používat celoročně denní světla. Vozidlo musí být osvětleno při jízdě vždy – a to i v případě, že není viditelnost nijak zvlášť snížená. Povinnost mít vozidlo osvětleno splníte zapnutím obrysových a potkávacích světel nebo světel pro denní svícení. Světla pro denní svícení se však používají pouze k tomuto účelu. Při snížené viditelnosti je třeba tato světla nahradit obrysovými a potkávacími. Nemluvě o tom, že při zapnutí denních světel, nebudete mít rozsvícená zadní světla. Kdy je třeba přepnout denní světla za ta obrysová a potkávací?

  • Za šera a tmy
  • V tunelu
  • V mlze, dešti a při sněžení
  • V úseku, který je označen dopravní značkou „rozsviť světla“

Dálková světla

V noci je nutnost svítit obrysovými a potkávacími světly. Tam, kde je nedostatek osvětlení si můžete přisvítit na cestu za pomoci dálkových světel. I zde jsou však určitá pravidla pro to, kdy je můžete použít. Používat je nesmíte v případě, že je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena; v případě, kdy hrozí, že oslníte řidiče protijedoucího vozidla nebo vozidla před vámi; v případě, že by mohl být světly oslněn jiný účastník silničního provozu, strojvedoucí vlaku nebo řidič plavidla. Použití světel v těchto situacích se považuje za přestupek.

Mlhová světla

Vhodné osvětlení vozidla za snížené viditelnosti je důležité více než kdy jindy. Zejména v situaci, kdy nevidíte ani pár metrů před sebe. Mlhová světla jsou určena právě pro tyto případy. Používat je můžete za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Použití zadních mlhových světel je za těchto okolností povinné, u předních povolené – ne každé vozidlo tato světla má. V jiných situacích se tato světla nepoužívají. Jsou velmi výrazné. Řidiče protijedoucího vozidla oslní více než dálková světla.