Školení řidičů

Školení řidičů

01.08 2021

Školení řidičů patří mezi činnosti, které upravuje zákon a zaměstnavatelé mají vůči svým zaměstnancům povinnost podrobit je pravidelnému školení. V praxi rozlišujeme dva typy školení řidičů. Prvním z nich je školení řidičů referentů, tedy zaměstnanců firem, kteří při výkonu povolání využívají služebních nebo soukromých vozidel. Druhým a mnohem náročnějším je školení profesionálních řidičů. Obě dvě školení jsou povinné a každé z nich má jiný průběh.

Školení referentů

Nejprve bychom si měli vymezit, kdo spadá do skupiny referentů. Patří sem v podstatě všichni zaměstnanci společnosti, kteří nepatří mezi řidiče z povolání, ale využívají v pracovní době k výkonu povolání vozidel do 3,5 t bez ohledu na to, jestli jde o vozidlo služební nebo soukromé. Ani četnost užívání motorového vozidla nehraje roli. Zkrátka je jedno, jestli v autě dotyčný sedí denně nebo dvakrát do roka. Dále se mezi referenty řadí i zaměstnanci, kteří jezdí pouze v areálu společnosti a ani se nedostanou na silnici.

Řidič referent by měl být správně proškolen, a to jednou za tři roky. Zákon sice nehovoří jasně, spíš doporučuje výše zmíněný interval. Školení probíhá buď prezenčně, například v autoškole, nebo v dnešní době v oblíbené online formě. Pokud vstoupí v platnost nová legislativa, se změnou by řidiči měli být vždy včas seznámeni.

Půjčovna dodávek Brno

Školení profesionálů

Naproti tomu řidiči z povolání už to tak jednoduché nemají. Opět si klasifikujme řidiče profesionála. Jde o osobu, která má řízení vozidel uvedené v pracovní smlouvě a jde o jeho hlavní pracovní náplň, tedy druh práce. Profesní řidiči musí mít nejen řidičské oprávnění příslušné skupiny, ale potřebují i profesní průkaz k výkonu činnosti. Všichni profesní řidiči musí každý rok absolvovat povinné školení profesní způsobilosti, jenž přesně vymezuje předpis 247/2000 Sb. Zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Abyste vůbec mohli být řidičem z povolání, musíte nejdříve projít vstupním školením. Mladší ročníky musí podstoupit rozšířené školení v rozsahu 280 hodin, starší pak polovinu, tedy 140 hodin. Školení je zakončeno zkouškou. Poté vás ale čeká pravidelné školení, které musíte během pěti let splnit. Jde dohromady o 35 hodin (ty jsou rozděleny na 7 hodin za rok).

Školení profesní řidičů je nutné absolvovat pravidelně jednou za rok, a to v akreditovaném školicím středisku nebo v autoškole. Školení řidičů z povolání je o poznání složitější než školení řidičů referentů, proto je možné jej provádět pouze formou prezenčního školení.