Jak to bude vypadat s bodovým systémem v budoucnosti?

Jak to bude vypadat s bodovým systémem v budoucnosti?

01.12 2020

Ačkoliv vůči bagatelním přestupkům bude systém mírnější, ty závažnější budou postihovány mnohem přísněji. Tak Ministerstvo dopravy mluví o hlavních změnách v novele zákona o silničním provozu, která po vypořádání připomínek míří na Legislativní radu vlády.

Tresty budou mírnější, ale i přísnější

Jejím hlavním cílem by měl být mnohem mírnější přístup k méně závažným přestupkům, zatímco ty závažnější, kvůli nimž dochází ke smrti na silnicích, budou postihovány mnohem důrazněji. Ministr dopravy, Karel Hlaváček, uvádí ve své tiskové zprávě: „Jdeme po vzoru západních zemí, kde v současnosti kladou větší důraz na nejčastější prohřešky jako je nevěnování se řízení kvůli telefonování, vysoké překročení rychlosti, alkohol za volantem. Přísněji se tak postihuje záměrné porušování předpisů, kdy cílem je vyloučit tzv. piráty silnic z provozu. Bodový systém má působit preventivně a být pro řidiče srozumitelný“.

Ministerstvo dopravy při své jednání a přípravě novely zohlednilo až 200 připomínek, která vznesla ostatní ministerstva a kraje, současně byly zohledněny připomínky od odborníků a veřejnosti. A co všechno se změní?

Návrat dvoubodového přestupku?

V současnosti funguje pět bodových sazeb, kdy by jednou ze změn měl být návrat dvoubodového přestupku. To znamená, že by systém počítal jen se třemi sazbami – se dvěma, třemi a šesti body. A to v závislosti na závažnosti provedeného přestupku. Jako příklad vám uvedeme překročení rychlosti o více než 10 kilometrů v hodině a méně než 20 kilometrů v hodině v obci a za méně než 30 kilometrů mimo obec (za dva body).

Jaké novinky na vás čekají?

Další novinkou by měla být také povinnost řidiče nosit reflexní vestu ihned po vystoupení z vozidla do vozovky – a to i v případě nouzového stání v obci. Další novinkou bude výslovný zákaz parkování vozidel na chodníku, dále bychom mohli zmínit také upuštění od možnosti policie odebrat na místě řidičský průkaz člověku, který nepodstoupil povinnou lékařskou prohlídku.

Řidiči zaplatí méně u drobných přestupků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, špatné parkování, zapomenutí dokladů či překročení rychlosti do deseti kilometrů za hodinu. Horní hranice pokuty za tyto drobné přestupky se snížila z 2000 korun na 1500 korun, body se zapisovat nebudou a policisté budou moci tyto přestupky řešit přímo na místě – dohodou.

Zatímco u méně závažných přestupků si řidiči polepší, u těch závažnějších se tresty naopak zpřísní. Zatímco dříve řidiči mohli přijít o řidičský průkaz až na dobu dvou let, v budoucnu by to mohly být i roky tři. Ve správním řízení vám může hrozit pokuta až do výše 75 tisíc korun.

Přečtěte si také: Jaké řidičské oprávnění musíte mít pro řízení dodávky?

Ministerstvo dopravy usiluje zejména o to, aby byli přísněji postihováni řidiči, kteří se přestupků dopouštějí vědomě a ohrožují tak většinu účastníků silničního provozu. Po více než 13 letech fungování by novela měla zjednodušit rozdělování bodovaných přestupků a zavést pevné blokové pokuty. Hranice pro to, aby vám byl odebrán řidičský průkaz, je i nadále u 12 bodů. Novela však počítá s tím, že u nových řidičů (po dobu dvou let) by se hranice mohla snížit o polovinu.

Vedoucí BESIP Tomáš Neřold tvrdí také: „Od roku 2017 se nedaří snižovat počet smrtelných obětí, ročně umře v České republice při dopravních nehodách přes 500 lidí a více než 2000 je těžce zraněno. V poslední dekádě se nám nedaří dostat na úroveň alespoň průměru Evropské unie. S 58 usmrcenými na jeden milion obyvatel patřila ČR v loňském roce 18. příčka v evropské sedmadvacítce“. Novela počítá se svojí účinností k 1. lednu 2022.